Tiger er som en ekstra søn

af Greta johannsen. Foto: Søren Lamberth