50 år med fed musik

Johan Isbrand, foto: Niels S. Andersen