Konen med æggene

Mandag, 19. september 2016 - 9:50 - af Greta Johannsen, Foto: Finn John Carlsson