Tørlagt alkoholiker blev værtshusholder

Foto: Max Steinar

Foto: Max Steinar

Torsdag d. 29. april 2010 - af Redaktion