Har alle ældre ret til at komme på plejehjem?

Torsdag, 22. februar 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Har alle danskere ret til at komme på plejehjem, hvis de ikke kan klare sig i egen bolig? Eller er det kun dem, der har råd?
illustration af ældre kvinde

Jeg har tænkt over noget, som jeg stadig ikke helt forstår. Har alle danskere ret til at komme på plejehjem, hvis de ikke kan klare sig i egen bolig? Eller er det kun dem, der har råd?

Og hvis man ikke har råd, men er for svækket til at kunne klare sig selv i egen bolig, hvor meget hjemmehjælp har man så krav på? Er det forskelligt fra kommune til kommune?

Anita

Kære Anita

Alle kommuner har pligt til at tilbyde ældre ”med særligt behov” en plads på et plejehjem. Der skal dog ret meget til nu om dage, før de særlige behov vurderes så omfattende, at man får tilbudt sådan en plads.

Ofte vil man forsøge at klare plejeopgaven med besøg fra hjemmeplejen, som så kommer i hjemmet så hyppigt, som det skønnes nødvendigt. Det vil være forskelligt fra person til person og kan også variere, alt efter hvilken kommune man bor i.

Hjemmeplejen bliver leveret uden beregning (udover det, man betaler i skat), mens en plejehjemsplads koster penge. Der skal både betales husleje, el, varme og vand ligesom i den bolig, man havde før, og her vil der blive taget højde for beboerens betalings­evne. Man kan søge boligstøtte til disse udgifter, så der kan være lidt hjælp at hente der, hvis man kun har folkepensionen at leve af. Derudover kan man tilvælge f.eks. kost og vask, og det betaler man også for.

Det sker ikke sjældent, at den ældre og måske især de pårørende er uenige med kommunen i, at det er trygt og sikkert, at en svækket mor eller far skal være alene hjemme i de mange timer i døgnet, hvor hjemmeplejen ikke er der. I så fald bør man bede om en afgørelse med en begrundelse for, at der gives afslag på en plejehjemsplads. Og hvis man stadig er uenig, skal man klage. Er man først visiteret til plejehjem, skal man tilbydes en plads senest efter to måneder.

Bedste hilsner Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk