I kørestol på 4. sal

Tirsdag, 30. april 2024
Anita Lauridsen Banner
Har man ret til en handicapvenlig bolig, når man sidder i kørestol og bor i etagebyggeri uden elevator?
tegninger/illustration

Hej Bettina

Hvis man er så uheldig at blive ramt af en ulykke, så man havner i kørestol, har man så pligt til at få hjælp til en handicapvenlig bolig? Jeg tænker på, hvis man f.eks. bor på 4. sal uden elevator? Og hvis ja, har man så også ret til en handicapvenlig bolig i samme by, som man bor? Hvad er reglerne?

Tak for en god brevkasse!

Venlig hilsen

Stine

Hej Stine

Som udgangspunkt er der ingen, som kan (eller vil) tvinge en person i den situation, du beskriver, til at flytte i en anden bolig. Heller ikke selv om en handikapvenlig bolig må siges at være noget mere hensigtsmæssig. Og her tænker jeg, at vi er ovre i den grundlovssikrede ret til boligens ukrænkelighed (grundloven § 72).

I helt særlige tilfælde har myndighederne dog en pligt til at undgå omsorgssvigt. Og hvis situationen er, at omsorg og hjælp ikke kan gives i nødvendigt omfang i den hidtidige bolig, skal kommunen overveje, om det er nødvendigt, at borgeren optages i et særligt botilbud. Der gælder særlige regler, hvis borgeren ikke er i stand til selv at samtykke til en flytning, eller hvis borgeren protesterer mod flytningen, og da det er så indgribende, er der nogle strenge betingelser, som skal være opfyldt, inden en sådan flytning kan ske. Desuden kan kommunen ikke selv træffe afgørelsen. Den skal træffes af Familieretshuset på baggrund af en indstilling fra kommunen.

Men som sagt er det yderst sjældent, at denne form for magtanvendelse tages i brug. For en person, som har været ude for en ulykke, som har betydet, at vedkommende er blevet kørestolsbruger, men stadig er ved sine fulde fem, er der mulighed for at søge kommunen om hjælp til at indrette boligen, så den er til at komme rundt i med en kørestol. Det kan handle om at fjerne dørtrin, gøre døren til badeværelset bredere, og bygge køkkenet om, så alt kommer ned i siddehøjde, og der bliver plads til at køre stolen ind under bordpladen, så man kan sidde ned og tilberede mad. Det vil også være oplagt at installere en trappelift, så man ikke er ”fanget” på fjerde sal, men har mulighed for at komme udenfor. Der vil dog fra kommunens side indgå en vurdering af, om omkostningerne til at bygge fjerdesalslejligheden om er uforholdsmæssigt høje, og så kan der blive givet afslag på hjælp til at ændre boligen og i stedet ydet hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig.

Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker behovet, og så er vi tilbage ved muligheden for at flytte i en ”ældre- og handikapvenlig bolig”. Sådan en vil man typisk være berettiget til som kørestolsbruger.

Man vil altid blive tilbudt en bolig i bopælskommunen, medmindre man selv ønsker at flytte til en anden kommune. Hvis man har fået bevilget en kørestol af kommunen, vil man desuden være berettiget til ekstra boligstøtte fra Udbetaling Danmark, fordi der skal være plads til at komme rundt i boligen i kørestolen.

De bedste hilsner

Bettina