Kan der trækkes i boligydelsen?

Mandag, 8. april 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Kan indtægten fra salg af antikviteter indflydelse på min fars boligydelse?
tegning/illustration

Hej Bettina

Da vi læser jeres blad hver uge, henvender jeg mig for at få et råd på vegne af min far. Han er 91 år og ønsker at sælge møbler, malerier, porcelæn og keramik, som han har samlet igennem hele livet. Han bor i et lejet rækkehus og får boligstøtte, men ingen ældrecheck, da han har kontanter i banken. Min far er bange for, at indtægten fra salget gennem et auktionshus kan få indvirkning på hans boligstøtte. Jeg vil blive meget glad for et svar, så vi kan få ro på problemet.

MDH

Hej MDH

Boligstøtte – for pensionister hedder det boligydelse – er et skattefrit tilskud til boligudgifterne, som man kan søge om, og som især kommer lejere til gode. Beregningen sker på grundlag af husstandsindkomsten på ansøgningstidspunktet.

Som udgangspunkt skal man ikke betale skat af gevinsten ved salg af private aktiver, hvilket man må betegne din fars salg af sine møbler og malerier som. Overskuddet vil dermed ikke blive betragtet som en indkomst. Til gengæld vil det formentlig forøge hans formue, især hvis det reelt er antikviteter, han sælger.

Som I allerede har erfaret, kan man godt være berettiget til boligstøtte, selv om man har penge på kontoen. Der sker dog noget med beregningen alt efter, hvor stor formuen er. For din far, som er folkepensionist, gælder, at en formue på 0-973.800 kroner ikke har nogen betydning for hans boligstøtte. Hvis salget af tingene bringer formuen op over det beløb, vil der skulle ske en procentvis modregning i boligstøtten, som vokser sammen med formuen. Det er altså muligt, at salget får indvirkning på boligstøtten. Din far har pligt til at oplyse til Udbetaling Danmark, hvis hans formue ændrer sig. Medmindre han gemmer pengene i madrassen, finder de under alle omstændigheder ud af det, og så kan han risikere at skulle tilbagebetale hele eller dele af boligstøtten på et senere tidspunkt.

De bedste hilsner

Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk