Kommunen vil raskmelde mig, selv om jeg har stress

Tirsdag, 14. maj 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
En læser er sygemeldt med stress, men kommunens sagsbehandler vil raskmelde ham. Må kommunen det?
tegning, illustration

Kære Bettina

Jeg er selvstændig og sygemeldt på grund af stress. Forleden var jeg til samtale i Jobcentret, hvor sagsbehandleren spurgte mig, hvordan det gik, og jeg svarede, at det gik fremad, og at jeg så småt var begyndt at søge arbejde. Så sagde hun, at hun ville raskmelde mig. Jeg er absolut ikke rask, men jeg troede, at man skulle søge arbejde for at bevare retten til sygedagpenge.

Har jobcenteret ikke vejledningspligt? Nu har jeg fået en afgørelse om, at jobcentret efter kontakt til min læge vurderer, at jeg er rask og kan stille mig til rådighed, og så stopper sygedagpengene. Men jeg er ikke rask. Og jeg har lige talt med min læge, som siger, at han på intet tidspunkt har hørt fra kommunen.

Jeg har fået aktindsigt, og der fremgår hverken noget om at vejlede mig eller om at indhente lægeudtalelse. Jeg har sagt til min sagsbehandler, at jeg ikke anede, at man slet ikke må søge arbejde, når man får sygedagpenge, og jeg har også gjort opmærksom på, at min læge afviser, at han har været i dialog med jobcentret. Men hun siger bare, at jeg må klage.

Jeg er totalt slået ud. Jeg havde da aldrig troet, at man på den måde kunne blive udsat for løgn fra en myndighedsperson. Hvad skal jeg gøre? Kan jeg insistere på at få en ny sagsbehandler og få startet forfra?

Mange hilsner

Niels

Kære Niels

Jeg er ærlig talt også lidt rystet over din historie. Myndighedspersoner har naturligvis sandhedspligt, ellers står verden jo ikke længere. Det forløb, du beskriver, er så fuld af sagsbehandlingsfejl, at afgørelsen bør annulleres og sagen gå om.

Hvis du ikke kan komme igennem med det over for den relevante leder (du skal ikke diskutere det med sagsbehandleren), skal du klage. Både over afgørelsen og over sagsbehandlingen. Du skal lægge vægt på, at Jobcentret skal vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig som sygedagpengemodtager, og at det ikke er dit ansvar at dokumentere, at du ikke er vejledt. Jobcentret skal kunne henvise til notater i din sag, som beskriver, hvornår du er vejledt og om hvad. Hvis de ikke kan det, er vejledningen formelt set ikke sket, og så skal du stilles, som om du var vejledt. Her må du tydeliggøre, at hvis du havde vidst, at jobsøgning svarer til en raskmelding, ja så ville du ikke være begyndt på det, før du reelt er blevet rask.

Jobcentret er desuden underlagt ”officialprincippet”, som pålægger dem at indhente tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe en korrekt afgørelse. Typisk vil det i en sag som din netop være en udtalelse fra din læge. Det er dybt problematisk, at sagsbehandleren påstår, at sagen er oplyst via din læge, når det ikke er sket. Det faktum, at der ikke ligger en statusattest i sagen, afgør jo det spørgsmål. Endelig skal du partshøres, inden der træffes afgørelse. Manglende partshøring fører ofte til, at afgørelsen kendes ugyldig.

Samlet set har du altså – midt i al elendigheden – en god sag. Og hvis ikke Jobcentret lægger sig fladt ned, vil Ankestyrelsen temmelig sikkert bede dem gøre det. Det er en god idé, at du beder om en anden sagsbehandler, men det er op til den konkrete leder, om ønsket imødekommes. I dit tilfælde er tilliden dog brudt i en grad, så det er oplagt, at du både får en ny sagsbehandler og en undskyldning.

De bedste hilsner

Bettina