Må jeg leve uden mobiltelefon?

Mandag, 25. marts 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Det er nærmest umuligt at foretage sig noget uden en mobiltelefon i dag. Men har myndighederne ret til at tvinge mig til at købe en?
illustration, tegning

Kære Bettina

Jeg har af forskellige årsager fravalgt den der tingest til mobiltelefon, men mere og mere kræver jo app på mobilen og sms-kode, bl.a. når man ved nethandel skal godkende betaling og ved overførsel via netbank. Digitaliseringsstyrelsen har ellers sagt, at man nu kan bruge den såkaldte kodeviser, som jo netop er udviklet til folk uden mobiltelefon, men det vil banken ikke nøjes med. De vil have denne ekstra sms kode også. Der er også nogle, der siger, at inden længe så skal alt lige fra belysning til hvidevarer styres med mobilen. Jeg er fuldt digital og har både netbank, MitID og e-boks, men det er hjemme ved computeren, det foregår. Og så til spørgsmålene:

1) Kan banken godt forlange den der ekstra sms-kode, når nu Digitaliseringsstyrelsen siger, at kodeviseren skal kunne gøre det?

2) Jeg er en af de meget få, der ikke har mobiltelefon, men vil man kunne tvinge de sidste til at få det?

Med venlig hilsen

Viggo

Hej Viggo

Du berører noget virkelig centralt for mange mennesker med dine spørgsmål. Du skriver, at du er fuldt digital, men har fravalgt at have en mobiltelefon. Andre er slet ikke digitale, fordi de på grund af et handicap, sygdom eller måske bare høj alder ikke er i stand til at betjene en computer og en smartphone. Uanset årsagen skønnes det, at op imod 25 procent af den voksne befolkning er ”digitalt udsatte”, fordi de enten er afhængige af hjælp til at navigere digitalt eller har frasagt sig digital post. Det er efter min mening en flov bagside af skiftende regeringers ihærdige indsats for at gøre Danmark til intet mindre end verdensmester i digitalisering. For mens det digitaliserede samfund stormer afsted, står de digitalt udsatte temmelig magtesløse tilbage med stor risiko for at miste adgangen til at deltage i samfundet på lige fod med alle os andre. Basale rettigheder som f.eks. at få adgang til sin post og sine penge i banken, kan simpelthen ikke effektueres. Tænk, at vi er nået dertil.

Og det fører mig frem til dine spørgsmål:

1) Jeg er enig med dig i, at man må forstå Digitaliseringsstyrelsen sådan, at kodeviseren er udviklet til dem, som ikke har en mobiltelefon. Derfor bør din bank acceptere, at du identificerer dig på den måde. Den efterfølgende sms er en sikkerhedsforanstaltning, men når du ikke har en mobiltelefon, er det jo ikke nogen løsning. Det er bare skørt.

Jeg synes, du skal klage. I første omgang til din bank, og hvis I ikke kan blive enige om en anden løsning, kan du gå videre til Det Finansielle Ankenævn, som må tage stilling til, om banken lovligt kan kræve, at du kan modtage en sms.

2) Jeg er ret sikker på, at man ikke kan tvinge nogen til at købe en smartphone. Jeg har heller ikke set nogen tegn på, at man vil gøre det i fremtiden. Tværtimod er Folketinget i maj sidste år gået den modsatte vej ved at forenkle reglerne for digital fritagelse. Som samfundet udvikler sig, kan man dog på sin vis føle sig tvunget af omstændighederne, fordi al kommunikation – ikke bare med det offentlige, men også med både banker, forsikrings- og pensionsselskaber – er baseret på, at man har sådan en tingest i husholdningen.

De bedste hilsner

Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk