Tvunget til robotstøvsuger

Mandag, 1. april 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Kan kommunen virkelig tvinge mig til at købe en ny, dyr robotstøvsuger?
illustration, tegning

Kære Bettina

Jeg får hjemmehjælp fra kommunen til rengøring m.m. Nu har jeg fået brev om, at jeg skal revisiteres, og samtidig skal jeg købe en robotstøvsuger/-gulvvasker, som jeg selv skal betale.

Kan kommunen virkelig kræve det og dermed påføre mig en forholdsvis stor udgift?

Med venlig hilsen

Linda

Kære Linda

Din kommune har til enhver tid pligt til at følge op på de bevillinger, der gives. Så hvis du har fået hjemmehjælp i længere tid, er der som udgangspunkt ikke noget galt i, at du skal ”revisiteres”. Det betyder i bund og grund bare, at det igen skal vurderes, om du får den hjælp, du har ret til og brug for.

Det lyder dog som om, kommunen allerede inden besøget har vurderet, at din hjælp skal ændres, måske fordi der er vedtaget et nyt serviceniveau. Men det må de ikke. De skal sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder dit behov. Og hvis der ændres på din bevilling, skal du have en ny afgørelse med både en begrundelse, henvisning til den relevante paragraf i loven og en klagevejledning.

Jeg vil opfordre dig til at bede om sådan en afgørelse. Kommunen har desuden pligt til at yde dig vejledning om alle muligheder for hjælp efter hele den sociale lovgivning – også kaldet vejledningspligten.

En robotstøvsuger betragtes i disse tider som et almindeligt forbrugsgode, så den kan ikke bevilges som et hjælpemiddel. Men du skal vejledes om muligheden for at søge om hjælp til betalingen som en enkeltydelse. Det er kommunens Ydelsesservice, som tager stilling til det. De kan også hjælpe dig med at udfylde et ansøgningsskema og indhente den nødvendige dokumentation. De kigger udelukkende på dine økonomiske forhold, som vil vise, om du selv har råd til udgiften. Også her skal du have en afgørelse, og i begge tilfælde kan du klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig.

De bedste hilsner

Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk