Få styr på sygesikringen i ferien

Onsdag, 1. juni 2011
af Redaktion
Før du starter din ferie i udlandet, er det vigtigt, at du har styr på, hvilken type sygesikring, du skal have med dig. Er det nok med det gule sygesikringsbevis? Skal du også have det blå? Eller skal du også købe en rejseforsikring?
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Det gule sygesikringskort
Hvis du holder ferie i EU, Fær­øerne, Grønland, Schweiz og Norge, dækkes udgifter i for­bindelse med akut sygdom, til­skadekomst og dødsfald, der er opstået i den første måned af rejsen. Du skal selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker, bortset fra rejser på Færøerne og Grønland. Hvis du bliver syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge og Sverige, kan man også få dækket merudgifter til hjem­transport. Det skyldes en særlig aftale mellem de nordiske lande. Men det kan være en god idé at anskaffe det blå rej­sesygesikringskort for en sik­kerheds skyld.

Det blå sygesikringskort
Kortet gælder i de samme lande som det gule og skal bruges, når rejsen ikke er dækket af det gule sygesik­ringskort. Og det gule dækker ikke, hvis rejsen varer mere end 30 dage, eller der er tale om en kom­bineret ferie- og forretnings­rejse. Eller hvis du får behov for behandling, fordi du i forvejen er syg eller lider af en kronisk sygdom. Kortet er gratis, kan fås gennem din kommune og gælder op til fem år. Dækningen omfatter læge- og hospitalsbehandling, tand­lægehjælp, medicin m.m., som er nødvendig under opholdet. Dækningen er på samme vilkår som for landenes egne borgere. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor du søger behandling, skal du selv betale den del.

Rejseforsikring
En rejseforsikring køber du f.eks. via dit forsikringssel­skab, et rejsebureau eller rej­seforsikringsselskab. I en rejseforsikring har du en eller flere dækninger, der kan sup­plere det blå og det gule syge­sikringskort, som hvis du f.eks. rejser uden for EU. Vær opmærksom på, at du måske allerede er dækket via din ind­boforsikring med tilhørende årsrejseforsikring, på din ulyk­kesforsikring via dit fagforbund eller på et kreditkort med rejse­forsikring. Du kan se på forsikringsmåleren på forsik­ringogpension.dk, om du har behov for en rejseforsikring.

Af: Pia Junø

Læs også

Jeg var i nuet og fik set verden

Sommerferie på græsplænen

10 gode tips til at undgå madsspild