Til sidst levede jeg kun med de døde

Onsdag, 18. august 2010
af Redaktion
I flere år forskede Jacob Holdt så fanatisk i slægten, at hans familie til sidst bad ham stoppe, fordi de frygtede, han var ved at blive skør

Normalt bliver folk lagt i spændetrøje, når de påstår at være i familie med både Jesus, Muhammed, dronning Margrethe, Tordenskjold og Julius Cæsar.
Når dén skæbne alligevel ikke er overgået ægteparret Vibeke Rostrup Bøyesen og Jacob Holdt fra København, så skyldes det, at de faktisk kan dokumentere et slægtsskab med de ovennævnte personer.
Men efter tre års uafbrudt slægtsforskning måtte Jacob Holdt til sidst stoppe, fordi hans kone mente, at han levede mere sammen med de døde end med sin levende familie.

Én stor familie
- Men jeg fandt da bl.a. ud af, at vores nuværende dronning er vore to børns 24. grandkusine, og at de tillige nedstammer direkte fra Gorm den Gamle. Jeg fandt faktisk flere end 10.000 af deres forfædre over hele verden, fortæller Jacob Holdt.
Foruden de allerede nævnte fandt Jacob Holdt slægtskab med ikke færre end 36 helgener, 198 faraoner, 115 kejsere, 11 russiske storhertuger og et par paver. Desuden har 432 slotte og herregårde i Danmark, Sverige og Norge samt i det øvrige Europa været i Vibekes slægts eje. Hans egen slægt derimod blegner totalt sammenlignet hendes.
- Jeg nedstammer kun fra bønder på Løgumkloster-egnen og fra Norge samt seks generationer af præster, og det er jo ikke noget i sammenligning. I Danmark kan jeg kun komme tilbage til år 1700, for så er der ikke flere kirkebøger, men på den norske side har jeg faktisk fundet mine børns levende 12 grandkusiner, som bor på en fjeldside nær Voss, og de var nær faldet ned af fjeldet af overraskelse, da vi opsøgte dem og viste dem vores fælles stamtræ.

Tilbage til de levende
Jacob Holdt lægger ikke skjul på, at han er stoppet med slægtsforskningen, fordi han på et tidspunkt blev så totalt opslugt af det, at både hans kone og børn frygtede, han var ved at blive skør.
- Og når jeg kaster mig over noget, bliver jeg fuldstændig fanatisk, så til sidst insisterede Vibeke på, at nu skulle jeg altså begynde at leve med de levende igen, for nu var jeg helt ved at miste jordforbindelsen. Det chokerede mig nok til, at jeg lagde det hele på hylden, men jeg kan jo altid tage det op igen, når jeg bliver pensioneret…

Boks
Lidt om Jacob Holdt
• Født den 29. april 1947 i København
• Fotograf og foredragsholder
• Bl.a. kendt for fotobogen "Amerikanske billeder"
• Gift med Vibeke Rostrup Bøyesen
• De har sammen 2 børn - Lalou og Daniel

Boks
Kom godt i gang
Vide mere om slægtsforskning…Krumme...xxx

Boks
Hvis du selv har forsket og fundet spændende historier i din slægt, må du meget gerne sende en mail til erik.pedersen@familiejournal.dk