Jeg følte, jeg svigtede min mand

Tirsdag, 29. november 2022 - 14:30 - Af Greta Johannsen. Foto: Martin Høien og privat