Anne Meiniche har måtte kæmpe for at blive hørt. 

Tirsdag, 17. januar 2023 - 10:00 - Af Anne Bruhn Jørgensen Foto: Martin Høien og privat