Kongen og rødderne

Han sang som en sort amerikaner. Han elskedeR&B-musik. Og dermed kom Elvis til at bygge bromellem to kulturer

Han sang som en sort amerikaner. Han elskede
R&B-musik. Og dermed kom Elvis til at bygge bro
mellem to kulturer

Mandag d. 18. oktober 2010 - af Redaktion