Er det for sent at anke?

Torsdag, 29. februar 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Jeg har anket et afslag på patienterstatning, men ankenævnet har en ventetid på et halvt år, og når det er gået, er forældelsesfristen overskredet. Hvad gør jeg?
illustration af en ankesag

Hej Bettina

Jeg har anket et afslag på patienterstatning og afventer afgørelse derfra. Jeg blev alvorligt skadet ved en operation, og sidste år blev jeg opmærksom på, at de helbredsproblemer, jeg har, er en følge af operationen.

18. marts 2024 er det 10 år siden, at jeg blev opereret. Ankenævnet har en ventetid på et halvt år.

Bliver forældelsesfristen på 10 år suspenderet, når sagsbehandlingstiden er skyld i, at der først bliver truffet en afgørelse efter 10-årsfristen?

Louise

Kære Louise

Forældelsesfristen på de 10 år omhandler selve din klage over fejlbehandlingen. Eftersom Patienterstatningen har behandlet din klage, har du overholdt fristen for dette forældelseskrav.

Din sag ligger nu hos Ankenævnet for Patienterstatningen. Hos dem er klagefristen en måned, fra du fik afgørelsen fra Patienterstatningen.

Hvis du har overholdt den frist, vil du altså få din klage behandlet – også selv om de 10 år udløber, mens Ankenævnet arbejder.

De bedste hilsner Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk