Det er så lidt, der skal til

Lørdag, 5. november 2016
Af Mary Steengaard, Foto: Jacob Ljørring]
Da Annemarie hørte en patient på Rigshospitalet fortælle om sit arbejde for Børnefonden, fangede blev hun meget interesseret. Efter nærmere overvejelse besluttede hun at tilbyde sin hjælp, og en rejse til Benin bestyrkede hende kun i, at det var en rigtig beslutning.

Skønt Annemarie Bondegaard Thomsen ofte har rejst rundt i verden og før har oplevet mindre gode sundhedssystemer, blev hun alligevel lidt overrasket, da hun første gang landede i det lille vestafrikanske land Benin.

– Jeg anede intet om landet, før jeg kom derned andet end den smule, jeg havde læst mig til på nettet, fortæller den 56-årige overlæge, der af Børnefonden havde fået til opgave under sit to ugers ophold at hjælpe med de mest basale udfordringer i forbindelse med sundhed og sygdom i den tidligere slavestat.

– Det drejede sig om helt basale ting som for eksempel at gennemskue symptomer på sygdomme, altså simpelthen vide, hvornår man er syg. Dernæst oplysning om, hvad man i så fald skal gøre. Benin er jo et land, der stadig har mange lokale ”medicinmænd”, som befolkningen stoler ganske meget på. Disse behandlere bruger jo helt andre metoder som urter og essenser af forskellig slags.

Det handler om viden

Skønt det ifølge Annemarie kan være svært at overbevise befolkningen om, at ”rigtige” læger og sygeplejersker måske er bedre, gjorde hun, hvad hun kunne under sit ophold for at forbedre forholdene.

– Det handler jo om at opgradere viden, og jordemødre og ambulancereddere fra Falck har ydet en kæmpe indsats med at træne de lokale jordemødre og sygeplejersker på helsestationerne samt uddanne nogle tuk-tuk-ambulanceførere. Sidstnævnte er frivillige fra landsbyerne, skolelærere, landmænd, som har lidt overskud og har vagt på skift.

Mange ildsjæle

Annemarie er begejstret for de mennesker, hun mødte i Benin.

– Jamen, først og fremmest er Børnefonden lykkedes med at uddanne mange lokale ildsjæle, og Falck, som deltog i projektet, har en stor andel af succesen. Jeg mødte blandt andet en kvinde ved navn Eugene, som underviser børn og står for en slags sygekassesystem, hvor man kan indbetale et mindre beløb for at sikre sig behandling eller ambulancekørsel. Hun bliver sikkert sundhedsminister en dag.

Gjorde stor nytte

Oplevelsen var så god for Annemarie, at hun har taget en beslutning.

– Jeg har sagt til Børnefonden, at jeg vil give dem to uger om året, så næste trin kunne måske være at gøre noget på hospitalsniveau enten i Benin eller i et af de andre lande, hvor Børnefonden har projekter kørende. Og selvom der var tidspunkter under opholdet, hvor jeg tænkte, at det var svært, må jeg sige, at det er længe siden, jeg har følt, at jeg har gjort så megen nytte!