Frivillige og gammelt papir: Her har julen englelyd

Torsdag, 19. december 2019 - 9:35 - Af Claus Gjedsig. Foto: Gregers Overvad