Hvem vil være Lasses ven?

Fotograf: Søren Lamberth.