To andre mennesker har givet os de største gaver: Deres hjerte

Organdonation: Kathleen og hendes søn har begge fået et nyt hjerte
Fredag, 23. november 2018 - 17:00 - af Greta Johannsen Foto: Jeppe Michael Jensen