Her har ”det grå guld” travlt

Onsdag, 29. juli 2015 - 6:03 - af Greta Johannsen, foto: Finn John Carlsson