Wilson er min redningshund

Mandag, 4. april 2022 - 13:00 - Af Greta Johannsen. Foto: Søren Lamberth.