Historien om Familie Journal

Lørdag, 27. december 2008
af Redaktionen
Familie Journal var helt fra starten en guldmine for Carl Allers Etablissement. Og har i langt over 100 år været familien Danmarks foretrukne ugeblad
En ung sigøjnerske prydede Illustreret Familiejournals  første forside. Illustrationen er lavet til et lille digt,  der bringes på side 2 i bladet.I alt var første nummer på otte sider!
En ung sigøjnerske prydede Illustreret Familiejournals første forside. Illustrationen er lavet til et lille digt, der bringes på side 2 i bladet.I alt var første nummer på otte sider!

Af tidl. chefredaktør Peter Dall

"Kan du ved siden af alt det andet, du har at gøre, også samle stof til sådan et blad, der henvender sig til hele familien?" Med disse ord vækkede litografen Carl Aller en sen nat sin kone, Laura. I et stykke tid havde han barslet med en ny ide - og her en sen nattetime indviede han sin kone i sit nye projekt: Illustreret Familiejournal. Det mente Laura Aller godt, hun kunne, og første nummer af Illustreret Familiejournal udkom 7. januar 1877. Distributionsnettet var på plads allerede i 1874, hvorfor Illustreret Familiejournal fra første nr. tillige udkom i både Sverige og Norge - godt nok på dansk.

Danmarks største ugeblad
Udviklingen gik ekstremt hurtigt i det nystiftede Carl Allers Etablissement. Salget af Illustreret Familiejournal steg til uanede højder. Først og fremmest i Danmark, men også i Norge og Sverige. Det var slet og ret en guldmine, ægteparret Aller her havde fundet. Illustreret Familiejournal var og er flagskibet i koncernen. I over 100 år holdt man den position, men bladet mistede førertrøjen til SE og HØR i en halv snes år fra midten af 1980'erne. Siden har Familie Journal genvundet sin førerposition og er fortsat Danmarks største ugeblad. I hele sin levetid har bladet kun haft seks chefredaktører: Laura Aller, Valdemar Aller, Mogens Aller, Aage Grauballe, Anker Svendsen-Tune og Peter Dall. I januar 2009 tiltræder 44-årige Anette Kokholm som bladets 7. chefredaktør.

Familie Journalen fandt i den danske tegner Kurt Ard en meget kunstnerisk og poetisk afløser for Lawson Wood

Kultdyrkelse
Carl Aller var sin tids mester i farvetryk, og det kom til udtryk på Ill. Familie-Journals forsider, som for nogle tegneres vedkommende har ophøjet dem til kultstatus. Den amerikanske tegner Lawson Woods forsidetegninger var højt elsket af Illustreret Familie-Journals læsere i både Danmark, Sverige og Norge. Gennem mere end 30 år - fra sidst i 1920'erne til først i 1960'erne prægede Lawson Wood ofte en forside. Hans festlige skildring af den ustyrlige abefamilie prydede de mange børneværelser og unge hjem i disse år.

250.000 i oplag
Familie Journalen fandt i den danske tegner Kurt Ard en meget kunstnerisk og poetisk afløser for Lawson Wood. Også her ramte redaktionen plet. Kurt Ards tegninger blev ligeledes et emne for kultdyrkelse - måske fordi læserne i hans tegninger altid var i situationer, hvori de kunne genkende sig selv. I forbindelse med Familie Journalens 125-års jubilæum i 2002 udgav redaktionen en kalender med Kurt Ards bedste forsider. Oplaget nåede tæt på den kvarte million!

(Kilder: Allers 125-års jubilæumsbog fra 1998, redigeret af chefredaktør Mogens E. Pedersen)