Datteren har angst og svært ved at gå i skole

Fredag, 9. februar 2024
Bettina Post
Kan datteren få hjælp? Og er det muligt at tage orlov for at hjælpe sin datter?
illustration

Kære Bettina

Jeg skriver på vegne af min søster. Hun er alene med sin 10-årige datter, der har fået angst og derfor har svært ved at overskue at gå i skole.

Min søster er i tvivl om, hvor hun står i forhold til undervisningspligt, fravær på skolen og skolepenge (datteren går på en privatskole) samt eget job, fordi hun skal være hjemme hos sin datter så ofte.

Kan hendes datter få hjælp? Og kan min søster få orlov fra jobbet for at hjælpe sin datter?

Mvh. Christina

Kære Christina

Du skriver ikke så meget om din lille nieces angst, og måske ved I mere om den, end du lige fortæller her. Men hvis det ikke er nærmere undersøgt, hvad det er, der gør, at hun ikke kan overskue at gå i skole, er det vigtigt først og fremmest at forsøge at finde ud af det.

Første skridt er at kontakte PPR i den kommune, hvor skolen ligger. Her vil der blive indledt et samarbejde med både moren, skolen og pigen, hvor det afklares, hvilken indsats der er behov for.

Når skolefraværet skyldes sygdom, skal man som forældre ikke bekymre sig om undervisningspligten, som indebærer, at alle børn i Danmark skal modtage 10 års undervisning på folkeskoleniveau. Det kunne nemlig godt se ud, som om din niece har ret til sygeundervisning.

Det skal skolen sætte i værk, når sygefraværet overstiger 15 skoledage. Det gælder også, når der er tale om psykisk mistrivsel og skolevægring. Hvis skolen ikke allerede har iværksat sygeundervisning, skal din søster bede dem om at gøre det, så din niece kan opfylde undervisningspligten, også mens hun har svært.

Hvad angår skolebetalingen, så er det et anliggende mellem din søster og skolen, og det er helt op til skolen, om de vil lempe på betalingen i en periode. Da der altid er et skattebetalt tilbud om en plads i folkeskolen, kan man ikke få hjælp til betalingen til en privatskole.

Der er heller ikke en lovsikret ret til orlov, når ens barn bliver alvorligt sygt, men det kan aftales med ens arbejdsgiver og fagforening, at man kan få orlov på dagpenge. Det kræver dog, at en læge vurderer, at din niece har behov for hospitalsindlæggelse eller en lignende behandling i hjemmet.

Men altså først og fremmest synes jeg, at I skal finde ud af, hvad pigens angst handler om. Måske kan hun få behandling, som hjælper hende med at få det bedre, og dermed løser de andre problemer sig forhåbentlig af sig selv.

Hilsen Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk