Peter er chef for kongeskibet: Dronningen er en dygtig sømand

Onsdag, 30. marts 2022
Af Johan Isbrand, foto: Hanne Juul
Kongeskibet Dannebrog fylder i år 90 år, og i den anledning kan en udstilling om Danmarks mest kendte skib nydes på M/S Museet for Søfart. På kongeskibet er Peter Schinkel Stamp en nøgleperson. Han er dronningens jagtkaptajn og har i sit job endog meget tæt kontakt med majestæten.

2022 er i sandhed et royalt år. Ikke blot kan dronning Margrethe fejre et halvt århundredes virke som regent. Også kongeskibet Dannebrog har et rundt jubilæum at fejre i og med, at det er 90 år siden, skibet stod færdigbygget på Orlogsværftet i København. Og efter en trist tid med restriktioner og forsamlingsforbud kan danskerne nu rent faktisk tage del i de festlige begivenheder. En oplagt mulighed for hele familien i disse måneder er således at nappe en udflugt til Helsingør, hvor M/S Museet for Søfart helt frem til 21. august har en flot særudstilling om kongeskibet.

Når Dannebrog omtales i medierne, støder man ganske ofte på udtrykket “dronningens jagtkaptajn”. Og til alle, der har studset over stillingsbetegnelsen, kan Familie Journal hermed afsløre, at den intet har at gøre med den hobby, som særligt afdøde prins Henrik hyppigt forlystede sig med i den danske natur. På førnævnte udstilling har vi nemlig mødt manden bag titlen: 59-årige Peter Schinkel Stamp.

– “Jagt” blev oprindelig stavet “jacht”, hvilket var den hollandske version af ordet “yacht”. Som jagtkaptajn er jeg kort sagt chef for kongeskibet. Samtidig er jeg regentens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver hende i alle spørgsmål, der har med Flåden at gøre. Reelt er det nemlig to job, der er slået sammen. Det var majestæten selv, der sammenlagde stillingerne, da hun i 1972 trådte til som dronning, fortæller Peter, der som skibschef har ansvaret ikke blot for besætningen, men også for kongefamilien med følge i de perio-der, hvor Dannebrog er under kommando.

– Det er mit job at understøtte alt, hvad dronningen gennemfører på sommertogterne. Det gælder for eksempel de receptioner, hun holder som afslutning på et besøg i en by, hvor hun inviterer folk fra kommunen og regionen om bord som tak for alt, hvad de har sat i værk til ære for hende. Jeg har ansvar for, at det hele afvikles på ordentlig vis.

En rummelig chef

Jagtkaptajnen er overordentlig tæt på monarken i sit daglige arbejde, der indebærer, at han altid spiser frokost og aftensmad med de kongelige, når de er om bord, og tillige er i selskab med dem efter aftensmaden.

– Det er gammel tradition, at de kongelige inviterer de tjenestegørende til at spise med dem. Det gælder også ceremonimesteren, hofmarskalen, kabinetsekretæren, adjudanter og hofdamer, fortæller Peter.

Hele hans arbejdsliv har udspillet sig i Forsvaret. Han tiltrådte sin nuværende stilling 1. februar 2019, men han har tidligere i to perioder – i 1999-2000 og 2003-05 – været adjudant for dronningen. Altså en af de i alt seks personer fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, der følger majestæten og bistår hende i hendes arbejde.

– Dronningen er en meget behagelig og rummelig chef. Og når det handler om Dannebrog, er hendes faglige viden om skibet og dets historie enorm. Her skal man stå tidligt op for at være med, og jeg må sige, at hun har lært mig meget. Der er jo ingen andre, der har tilbragt så meget tid på Dannebrog, som majestæten har, siger han.

Styr på havnemanøvren

Ifølge skibschefen har Danmarks regent fuldt og helt styr på, hvordan en vellykket havnemanøvre skal udføres.

– Når vi ankommer til en by i officielt øjemed, skal indsejlingen til kajen være elegant, glidende og problemfri. Der skal ikke arbejdes alt for meget med trosser og skruer, og manøvren kræver meget af hele besætningen. Alt det har dronningen øje for. Hun er kort sagt en dygtig sømand, og hendes fars glæde ved livet til søs er tydeligvis smittet af på hende. Hun kender Danmark fra søsiden som de færreste af sine landsmænd og kan udpege enhver lokalitet.

Peter husker den første gang, han efter sin tiltrædelse skulle bringe kongeskibet i havn i meget uroligt vejr.

– Det var i Helsingør umiddelbart efter dronningens officielle ombordstigning i København. Det blæste kraftigt, og der var stærk strøm på tværs af havneudløbet. Da jeg sad i rygesalonen med majestæten efter frokost, spurgte hun, om jeg var nervøs. Det indrømmede jeg, at jeg var. Men da vi kom i havn i Helsingør efter en lydefri manøvre, kiggede hun skælmsk på mig og sagde: “Se, det gik jo udmærket!” Hun er utrolig opmærksom på sine medarbejdere, siger Peter, der bor i København med hustruen Else Birgitte, som er klinikassistent. Sammen har de børnene Nicholas og Simone på 31 og 26.

Tager vare på historien

Når vi tænker på Dannebrog, er sommertogterne det første, der dukker frem på lystavlen. Men det royale skib tjener også andre formål.

– I forbindelse med residensforlæggelse – altså når dronningen i årets løb skifter bopæl – sejler hun med kongeskibet fra det ene slot til det andet. Og de senere år har vi også brugt det til at sejle kronprinsen rundt i landet til Royal Run-arrangementer.

I årets første måneder tjener skibet endvidere som en sejlende forskole for de unge værnepligtige i Søværnet, som også udgør Dannebrogs besætning.

– Uddannelsesprogrammet omfatter eksempelvis sømandskab, brand- og havariøvelser, fartøjsøvelser, militær optræden og våbenbetjening. og i begyndelsen af maj går dronningen officielt om bord, forklarer Peter.

Han ser det som en af sine vigtigste opgaver at tage vare på den historie, der er forankret i skibet.

– Det er en stolt og mangeårig arv, jeg er sat til at viderebringe. Og i mine øjne er det naturligt, at netop M/S Museet for Søfart nu også er med til at fortælle historien, siger jagtkaptajnen, der ligeledes er ansvarlig for de nødvendige moderniseringer af skibet.

– Her er det vigtigt, at det oprindelige udtryk bevares. At vi rent æstetisk finder nogle løsninger, der ikke stikker af. Et eksempel er de tegninger af skibet, der befinder sig i et metalrør gemt ved landgangen af hensyn til brandfolkene i tilfælde af, at der udbryder brand om bord. Brandmyndighederne havde gerne set, at røret var skrigende orange, så det let kunne lokaliseres. Sådan en “øjebæ” kunne jeg dog ikke give grønt lys for, så røret fik samme gule farve som resten af skibets overbygning.

Da Peter i 2019 så stillingsopslaget som jagtkaptajn, var der ingen tvivl i hans sind:

– For en sømand som mig forekom det at være en ideel måde at afslutte min karriere på, siger Peter Schinkel Stamp.