Peters lungesygdom er uhelbredelig: Jeg vil se mine børn vokse op

Foto: Lars Horn - af Greta Johannsen