Min søn er udadreagerende: Er der hjælp til unge med adhd?

Torsdag, 18. januar 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Mettes søn har svært ved at indgå i fællesskaber med andre børn. Hun vil gerne vide, hvad der findes af tilbud i forhold til ungdomsuddannelser og lignende?
16-årig søn

Min søn har altid været meget udadreagerende og haft svært ved at indgå i fællesskaber med andre børn. Da han var otte år, fik vi ham udredt for adhd, og han fik medicin, der hjalp, så han kunne fungere bedre i hverdagen.

Alligevel var han nødt til at skifte skole og går nu i en klasse, hvor der er færre børn og mere hjælp til at tackle elever med den slags udfordringer.

Min søn er nu 16 år, og vi skal overveje, hvad der skal ske efter folkeskolen. Han vil gerne på efterskole, og vi ved, at der findes skoler, der kan hjælpe ham. Men hvad så med bagefter?

Jeg har hørt, at der ikke er nogen hjælp at hente til unge med adhd, når de er over 18 år, men kan det virkelig passe?

Hans intelligens er ikke lav – han har bare svært ved at fungere blandt ”normale børn”, så hvad findes der af tilbud i forhold til ungdomsuddannelser mv.?

Med venlig hilsen Mette

Kære Mette

Hold fast i den gode idé med efterskolen. Det er hundedyrt, men for mange børn, som ikke har fungeret godt i folkeskolen, er det nærmest mirakuløst, hvad et år på efterskole kan gøre af godt. Også når de har adhd. Så hvis I har muligheden, er det en kæmpe gave til jeres søn.

Og du har heldigvis hørt forkert i forhold til hjælp, når han er fyldt 18 år. I hvert fald når det kommer til at få en ungdomsuddannelse. For sådan en skal alle unge have. Også dem, som ikke er skruet sammen på en måde, så de bare går den lige vej fra folkeskolens afgangsprøve til gymnasiet eller en erhvervsskole.

Der er både mulighed for at vælge en FGU (forberedende grunduddannelse) eller en STU, som er en særligt tilrettelagt 3-årig uddannelse bl.a. for unge med adhd.

Der findes også ”Ny Mesterlære”, hvis han helst vil ud og i gang med noget praktisk. Alt sammen skal tilrettelægges i samarbejde med kommunens ungeindsats, hvor I også kan høre mere om de lokale muligheder, der hvor I bor.

De bedste hilsner Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk