Har hun ret til at sidde i uskiftet bo?

Torsdag, 14. september 2023
Af Gitte Madsen
Foto: Colourbox
En mor sidder i uskiftet bo og bruger løs af pengene, hvilket har medført stridigheder i familien. "SA" vil vide, om det overhovedet er lovligt at misligholde boet?
Uskiftet bo regler

Hej Gitte

Kan du skrive noget omkring emnet at sidde i uskiftet bo? Det berører mange mennesker, tror jeg.

Vi kender for eksempel nogle søskende, hvor deres mor sidder i uskiftet bo. Det har medført en del stridigheder:

Det skyldes, at denne mor har fortalt børnene, at hun jo har ret til at sidde i uskiftet bo og har ret til at bruge løs af pengene, hvad hun efter sigende også gør!

Men er det overhovedet lovligt?

Så vidt vi kan læse os til det, må længstlevende ikke misligholde et uskiftet bo, men hvordan sikrer man sig, at dette bliver overholdt?

SA

Kære SA

Hvis man sidder i uskiftet bo, må man gerne bruge af pengene, så man har, hvad der kaldes ”et godt liv”, men man må ikke direkte misbruge midlerne på en måde, så boet formindskes væsentligt – med andre ord solder pengene op.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om misbrug eller ej.

Er midlerne i boet f.eks. ikke så store, må man gerne bruge det hele, hvis det er nødvendigt for at få et rimeligt liv. Det samme gælder naturligvis ikke for mangemillionærer.

I praksis handler langt de fleste sager vedrørende misbrug af uskiftet bo om gaver– den sammenhæng ofte at ét af flere børn eller måske en ny kæreste har modtaget større gaver eller har overtaget et sommerhus meget billigt.

Hvad gør man så?

Hvis en eller flere arvinger er af den opfattelse, at rådigheden over boet misbruges, kan de vælge at indbringe sagen for Skifteretten, hvorefter det her vil blive afgjort, om der er tale om misbrug eller ej.

Hvis retten vurderer, at der er tale om misbrug, skal boet efterfølgende skiftes.

Håber det gjorde problematikken ved uskiftet bo lidt tydeligere for jer.

Gitte

Spørg Gitte

Gitte Madsen er uddannet socialrådgiver, og har et langt livs erfaring på områder, der har med juridiske og sociale spørgsmål at gøre.

Skriv til Gitte på e-mail: gitte@familiejournal.dk