Har vi betalt skat af for høj vurdering?

Onsdag, 15. november 2023
Af Gitte Madsen
Foto: Colourbox
Vil arvinger til en afdød slægtning få kompensation, hvis de nye ejendomsvurderinger viser, at der har været betalt skat af en for høj vurdering?
Ejendomsvurderinger og arv

Kære Gitte

Jeg har en afdød slægtning, der havde en ejendom. Boet er gjort op for nogle år siden. Jeg ville gerne vide, hvad der sker, hvis den nye vurdering viser, at der har været betalt skat af en for høj vurdering?

Bliver den nye opgørelse sendt til den ny ejer, eller bliver den delt fra skattevæsenet, så arvingerne får udbetalt kompensation for årene frem til dødsfaldet, mens den nye ejer får resten? Eller skal arvingerne selv finde ud af det?

EBH

Hej EBH

Man kan få en kompensation, hvis man har betalt skat af en for høj vurdering i årene 2011 til 2020 – det kaldes tilbagebetalingsordningen.

Både nuværende og tidligere ejere kan få kompensation for de år, de hver især har ejet ejendommen. Hver ejer får direkte besked med en afgørelse om, hvor meget de kan få i kompensation.

Når der – som i den situation, du har beskrevet – er tale om et dødsbo, der er afsluttet af Skifteretten, vil Skifteretten få besked.

Er kompensationen på 1.500 kr. eller derover, beslutter Skifteretten, om boet skal genoptages, så pengene kan udbetales til arvingerne.

Er Skifteretten og boets kontaktperson enige om, at boet skal genoptages, bliver kompensationen udbetalt til kontaktpersonen eller bobestyreren.

Hvis Skifteretten ikke vil genoptage dødsboet, får boets kontaktperson eller bobestyrer ikke en meddelelse om kompensation. Er tilbuddet om kompensation mindre end 1.500 kr. i et afsluttet dødsbo, får boets kontaktperson heller ikke information om kompensation, og boet bliver ikke genoptaget.

Du kan læse mere om tilbagebetalingsordningen på vurderingsportalen.dk

Hilsen Gitte

Spørg Gitte

Gitte Madsen er uddannet socialrådgiver, og har et langt livs erfaring på områder, der har med juridiske og sociale spørgsmål at gøre.

Skriv til Gitte på e-mail: gitte@familiejournal.dk