Demens og fremtidsfuldmagt

Tirsdag, 16. januar 2024
Bettina Post
Illustration: AGD
Svends far vil gerne lave en fremtidsfuldmagt på sin kone, som er blevet dement. Men hvad gør han, hvis hun allerede er for dårlig til at underskrive fuldmagten?
Hånd der skriver under på en fremtidsfuldmagt

Kære Bettina

Min far vil gerne have lavet en fremtidsfuldmagt på min mor, som netop har fået en demensdiagnose. Men hvad gør han, hvis hun allerede er for dårlig til at underskrive fuldmagten?

Kan han komme i klemme, hvis han ”narrer hende” til at underskrive – og hvor står han, hvis hun nægter at deltage? Så kan han vel ikke tage beslutninger på hendes vegne, når det med tiden bliver nødvendigt?

Han er så bange for at såre hende ved at spørge om fuldmagten, for min mor er meget ked af det og vil ikke helt acceptere, at hun har demens.

Mvh. Svend

Kære Svend

Jeg forstår fuldstændig både din mor og din far. At få en demenssygdom er dybt ulykkeligt og svært at acceptere. At leve sammen med en, som får den, er næsten værre.

Og i disse digitale tider er det nærmest umuligt at bistå med alle mulige økonomiske og personlige forhold, hvis ens nærmeste mister evnen til selv at tage sig af det. Så noget skal de gøre.

Jeg vil foreslå, at dine forældre kontakter kommunens demenskonsulent, som kan tale med dem begge om, hvad der venter forude, og hvilken hjælp og støtte de kan forvente fra kommunen. Dermed kan de også få hjælp til den svære samtale, som din far tøver med.

En fremtidsfuldmagt er kort fortalt et dokument, hvor man på forhånd bestemmer, hvem der skal handle på ens vegne, hvis man skulle blive så mentalt eller fysisk svækket, at man ikke selv kan administrere sin økonomi og/eller andre personlige forhold.

Det er en bragende god idé at få udarbejdet sådan en, og det bør vi alle gøre, mens vi stadig er ved vores fulde fem. Det kan nemlig godt være for sent i dine forældres tilfælde. For det er din mor, som skal træffe beslutning om at få lavet sådan en – din far kan ikke gøre det for hende.

Den skal godkendes af en notar, som ved en samtale vil lave et lille tjek af din mors evne til ”at handle fornuftsmæssigt”.

Hvis din mors demens er for fremskreden, som I måske allerede frygter, kan hun meget vel risikere, at fremtidsfuldmagten ikke godkendes. Hvis det sker, kan din far overveje at søge om værgemål, som dog er mere indgribende end en fremtidsfuldmagt, fordi det fratager din mor retten til at handle på egne vegne.

En tredje og mindre indgribende mulighed er, at din mor giver din far en digital fuldmagt, så han i første omgang lovligt kan tilgå al hendes digitale post.

Uanset hvilken løsning, de vælger, så findes formularerne på borger.dk, og hvis det driller, kan de få hjælp hos kommunens Borgerservice.

Og ja, din far kan godt komme i klemme, hvis han narrer din mor til at skrive under, da det vil blive betragtet som dokumentfalsk, som jo er strafbart. Så jo før, de får fat i demenskonsulenten, så de kan få hjælp til at se situationen i øjnene, jo bedre.

De bedste hilsner Bettina

Socialt set

Har du brug for hjælp til at løse et problem indenfor socialområdet? Bettina Post har været socialrådgiver i 36 år og er klar til at svare på spørgsmål. Skriv på mail til bettina@familiejournal.dk