Hvordan beregnes arven til bonusdatter?

Onsdag, 27. september 2023
Af Gitte Madsen
Foto: Colourbox
"MB" er blevet enke og sidder i uskiftet bo. Hun vil gerne vide, hvordan arven fordeles mellem sin mands datter fra et tidligere ægteskab og deres fælles datter.
fordeling af arv

Kære Gitte

Du har tidligere givet mig et svar omkring arv. Må jeg ulejlige dig med et tillægsspørgsmål?

Jeg er blevet enke, sidder i uskiftet bo. Vi har sammen en datter, og desuden havde min mand en datter fra et tidligere ægteskab.

Det, jeg gerne vil vide, er: Ved min død, hvordan beregnes arven så til datteren fra det tidligere forhold.

Lad os sige, at den totale sum af arven ligger på 800.000 kr. i alt til fællesbarn og særbarn. Hvor meget vil de så hver især kunne arve?

Er det desuden rigtigt forstået, at der er to gange fradrag til vores fælles barn samt én gang fradrag til særbarnet?

På forhånd mange tak.

Venlig hilsen MB

Kære MB

Hvis ingen af jer har skrevet et testamente, er det arvelovens almindelige regler, der gælder.

Jeres fælles barn vil arve hele din halvdel af boet, mens din mands halvdel af boet skal deles ligeligt mellem hans to børn.

Ved eksemplet på 800.000 kr. vil jeres fælles datter altså arve 400.000 kr. (hele din del af boet) samt halvdelen af boet efter sin far svarende til 200.000 kr. Hun får altså i alt 600.000 kr. i arv.

Din mands særbarn vil arve den anden halvdel af boet efter ham, det vil sige 200.000 kr.

Børnene skal betale en boafgift på 15 procent af arven, hvis arven overstiger et bundfradrag på 321.700 kr. (2023-tal). Jeres fælles barn får to bundfradrag, da hun skal arve både dig og sin far.

Din mands særbarn får kun ét bundfradrag, da hun ikke arver noget efter dig. To bundfradrag beløber sig til 643.400 kr. Det betyder at ingen af de to børn kommer til at betale boafgift, hvis den samlede arv beløber sig til de nævnte 800.000 kr.

Gitte